Vets For City Pigeons

Vets For City Pigeons, een initiatief van Galluvet bv, heeft een duurzaam en diervriendelijk controlebeleid voor stadsduiven uitgebouwd. Het project begeleidt steden, gemeenten en bedrijven bij het beheersen van hun duivenpopulaties. Het project is opgebouwd rond geboortebeperking - een innovatieve en doeltreffende aanpak - en staat volledig onder de begeleiding van onze dierenartsen die het project opstarten, opvolgen en evalueren.

Meer weten over onze diervriendelijke aanpak? Bezoek onze website.

Volg ons op Facebook om het laatste nieuws te volgen.