Vogelgriepvirus | Ophokplicht voor professionele en individuele houders

8/12/2020

Op 8 december werd een eerste besmetting van hoogpathogene vogelgriepvirus H5 vastgesteld bij een hobbyhouder in Dinant. Eerder werd al hoogpathogene vogelgriep vastgesteld op een pluimveebedrijf in Menen. Daarnaast zijn er ook al besmettingen vastgesteld bij wilde vogels op een tiental locaties in West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen. Dit bewijst dat het essentieel is om de maatregelen van het FAVV nauw op te volgen. De ophokplicht blijft van kracht, deze geldt voor onbepaalde duur en moet verplicht worden toegepast.

Er wordt een tijdelijke bufferzone van 500 meter rond de besmetting in Dinant ingesteld.

Meer info op de website van het FAVV.


15/11/2020

Op 13 november 2020 werden in het vogelopvangcentrum van Oostende drie gevallen van hoogpathogene aviaire influenza vastgesteld bij wilde vogels. Deze 3 gevallen geven aan dat aviaire influenza circuleert bij wilde vogels op ons grondgebied. Als gevolg hiervan worden de maatregelen die op 1 november 2020 werden genomen naar aanleiding van de afkondiging door Minister Clarinval van een periode van hoog risico versterkt.

Vanaf 15 november zijn in heel België de volgende maatregelen van toepassing:

  • Alle pluimvee en vogels, met inbegrip van duiven, van pluimveebedrijven en van individuele houders, moeten worden opgehokt of zodanig afgeschermd dat contact met wilde vogels vermeden wordt. Deze maatregel is niet van toepassing op loopvogels.
  • Alle verzamelingen (tentoonstellingen, wedstrijden, markten) van pluimvee en vogels zijn verboden, zowel voor professionele bedrijven als particuliere houders.

Sinds 1 november 2020 waren in het hele land de volgende maatregelen al van kracht en zijn nog steeds van kracht:

  • Pluimvee van geregistreerde pluimveebedrijven moet worden opgehokt of op zodanige wijze worden afgeschermd dat contact met wilde vogels vermeden wordt.
  • Het voederen en het drenken van pluimvee en andere in gevangenschap levende vogels moet binnen gebeuren of op zodanige wijze dat contact met wilde vogels onmogelijk is.
  • Het is verboden om pluimvee en andere in gevangenschap levende vogels te drenken met water dat afkomstig is van oppervlaktewatervoorraden of regenwater waartoe wilde vogels toegang hebben, tenzij dat water werd behandeld om eventueel aanwezige virussen te inactiveren.

De in de punten 2 en 3 genoemde maatregelen zijn reeds van toepassing op commerciële pluimveebedrijven. Ze worden dus ook verplicht voor pluimvee en andere in gevangenschap levende vogels van particulieren.

Bron: FAVV

    Het FAVV vraagt alle pluimveehouders, hobbyhouders en andere betrokken actoren om de maatregelen strikt toe te passen. Wanneer ze een verhoogde sterfte opmerken, of bij elk ander symptoom van ziekte, is het belangrijk om onmiddellijk een dierenarts te contacteren.

    Nuttige links van het FAVV: