Park|Watervogels

Galluvet, specialist in Parkvogels en Watervogels

De groep van park- en watervogels is heel divers: van kraanvogels en struisvogelachtigen tot zeevogels (sternen, pinguïns…) en watervogels (eenden, ganzen…). Ook op het vlak van vogelgeneeskunde is deze groep erg verscheiden, zowel op het vlak van species als wat onderzoek, diagnose en behandeling betreft.

Bij Galluvet Vogels en Pluimvee hebben we de nodige ervaring en ondersteuning in huis om vogelhouders volledig bij te staan. Onze diensten gaan van individueel tot groepsniveau, en zelfs tot begeleiding van volledige privécollecties en dierenparken.

Huisbezoeken

Al naargelang de situatie geven wij de voorkeur aan een huisbezoek of een consulatie op de praktijk.

Complexe breuken komen geregeld voor bij deze (vaak wilde) vogels. In het geval van een operatie voorzien wij, indien nodig, transport naar de praktijk.

Van zodra je met stilstaand water te maken hebt, liggen aandoeningen als botulisme om de hoek. In zo'n geval gaat het om een probleem op groepsniveau, dat we best ter plaatse onderzoeken.

Park- en watervogels
Park- en watervogels
Park- en watervogels
Park- en watervogels
Park- en watervogels
Park-/Watervogels
Park-/Watervogels
Park-/Watervogels
Park-/Watervogels
Park-/Watervogels
Park-/Watervogels
Park-/Watervogels
Park-/Watervogels
Park-/Watervogels
Park-/Watervogels
Park-/Watervogels
Park-/Watervogels
Park-/Watervogels
Park|Watervogels
Park-/Watervogels
Park-/Watervogels

Faciliteiten