Prestatiegenen

Merker-geassisteerde selectie bij sportduiven

Bij het koppelen van topduiven is de correcte inschatting van fokwaarden van groot belang. Hierbij wordt rekening gehouden met fysieke kenmerken, zoals eerdere prestaties, algemene gezondheid, conditie en gedrag. Daarnaast dient men ook rekening te houden met genetische factoren, zoals afstamming van de duif en gekende prestatiegenen. Zeker op topniveau kan men hiermee het verschil maken bij het koppelen.

Het selecteren en koppelen van duiven op basis van (onder meer) prestatiegenen wordt merker-geassisteerde selectie of MAS (marker assisted selection) genoemd en wordt tegenwoordig steeds meer standaard bij het fokken van diverse diersoorten.

Voor reisduiven kunnen er op dit moment 4 mutaties op 3 prestatiegenen getest worden die wetenschappelijk gefundeerd verband houden met de prestaties van reisduiven. De mate van succes dat geboekt kan worden met de verschillende merkers is onder meer afhankelijk van de vliegafstand waarvoor de duiven ingezet worden (meer info onder de verschillende merkers onderaan de pagina).

Uiteraard is selectie op louter genetische merkers niet de juiste manier. In combinatie met een slimme fysieke beoordeling kan het echter wel voordeel bieden. Merker-geassisteerde selectie is vanwege de steeds interessantere prijzen tegenwoordig ook een haalbare kaart voor de minder professionele liefhebber. Het is niet ondenkbaar dat in de toekomst op een groot aantal merkers zal getest worden en dat MAS volledig geïntegreerd is in de moderne duivensport. Referenties Voor vragen omtrent de erfelijkheid van deze kenmerken en fokadvies kunt u contact opnemen met onze dierenartsenpraktijk.

Om fraude te voorkomen, worden staalnames voor prestatiegenen enkel door onze dierenartsen uitgevoerd. Voor meer info of een afspraak, bel naar +32 (0)13 35 37 01.

Na afloop ontvangt u een certificaat met het resultaat van de analyse.

LDHA

Lactaat dehydrogenase type A gen

Lees meer

DRD4

Dopamine receptor D4 gen

Lees meer

F-KER

Vederkeratine gen

Lees meer