Zangvogels

Galluvet, specialist in zangvogels

De orde Passeriformes bevat tussen de 5000 en 6000 soorten en omvat zo meer dan de helft van alle soorten vogels wereldwijd. Kanaries en vinken zijn de meest gehouden soorten.

Bij zangvogels, net zoals bij andere vogels, is de anamnese zeer belangrijk. Zo vormt informatie over soort, leeftijd, symptomen, voeding en huisvesting een belangrijke schakel bij het stellen van de juiste diagnose.

Bij Galluvet Vogels en Pluimvee hebben we een ruime ervaring met zangvogels. Naast kanaries en vinken kunt u bij ons ook terecht voor alle andere soorten zangvogels.

Algemeen onderzoek

Een algemeen onderzoek is bij zangvogels vaak beperkter, omwille van hun grootte, maar niet minder belangrijk. Het onderzoek loopt zoals bij andere vogels en start gewoonlijk met een controle van het gewicht en de ademhaling.

Speciale aandacht gaat er naar de vederstaat (bv. rui), de borstspiermassa (acuut of chronisch probleem) en de buik (het typische ‘blazen van de vogel’: de veren worden opzij geblazen om de buik na te kijken op een vergrote lever of darmlussen). Ook de huid wordt onderzocht op pokkenletsels, ectoparasieten, muggenbeten ...

Gespecialiseerd onderzoek

Routinematig wordt vervolgens een mestonderzoek uitgevoerd. Hiermee kunnen we coccidiose - een veel voorkomende aandoening bij zangvogels-, megabacterie (Macrorhabdus ornitogaster), cochlosomosis en dysbacteriose opsporen.

Een kropswab kan uitsluitsel geven over trichomonas (‘het geel’), andere flagellaire infecties en kropschimmel (candidiasis).

Dankzij ons in-house bacteriologisch labo kunnen wij pathogene kiemen opkweken tot een antibiogram. Hierdoor kunnen we steeds juist en gericht behandelen, en zo anticiperen op de opkomende (multi)resistentie-problematiek in de zangvogelwereld.

Toch blijft autopsie de ultieme methode voor een correcte diagnose bij zangvogels. Bij een autopsie nemen we uitstrijkjes van krop, kliermaag, duodenum en rectum, en afdrukjes van verse lever, milt, longen, nieren en andere afwijkende organen. Dankzij een autopsie komen we vaak tot een duidelijke diagnose, waarna een gerichte en doeltreffende behandeling kan worden opgestart.

Wilt u een autopsie laten uitvoeren op uw vogel, bewaar hem dan koel (in de koelkast - niet in de diepvriezer) en breng hem binnen de 72 uur na sterfte (bij kleine vogels binnen de 24 uur) binnen.

Transport naar de praktijk

Voor transport maken de meeste kwekers gebruik van een tentoonstellingskooi. Wij raden aan om de vogel voor vertrek al in de kooi te plaatsen zodat hij kan acclimatiseren. Op deze manier laat hij ook wat verse mest achter op de bodem van de kooi, wat een staalname voor mestonderzoek vergemakkelijkt. Een laag aluminiumfolie op de bodem voorkomt uitdroging van de mest.

Rode kardinaal
Gouldamadine
Putter/distelvink
Goudvink
Zebravink
Sijs

Faciliteiten